Site Overlay

Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Resurssnål produktion för miljön

Vi skall utveckla och producera produkter som förbrukar ett minimum av energi och material. Arbetet för en bättre miljö skall minst uppfylla lokala och nationella myndighetskrav. Där utöver skall det finnas ett ständigt pågående förbättringsarbete att minska det som påverkar miljön negativt.

Våra certifikat