Site Overlay

Hälsa & säkerhet

Hälsa & säkerhet

AB POD arbetar ständigt med hälsa och säkerhet på vår arbetsplats.

Hälsa och säkerhet ska kännetecknas av ett helhetstänkande – förståelse och delaktighet hos alla. Med hälsa och säkerhet avses alla aspekter av brand, arbetsmiljö och det personliga ansvaret för hälsa. Alla anställda har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet.

Vi skall sträva efter att förbättra förhållanden som har negativ effekt på våra anställdas hälsa eller omgivning. Medarbetare skall känna säkerhet och trygghet i arbetet och förväntas och uppmuntras att rapportera tillbud och risker.