Site Overlay

Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt aktiva och medvetna kvalitets- och miljöarbete

AB POD verkar som underleverantör av pressade och dragna komponenter i medelstora serier, till i första hand den svenska verkstadsindustrin. Egen tillverkning av verktyg, främst för de egna behoven men också för separat försäljning, ingår i bolagets verksamhet, liksom svetsning och montering.

AB POD har som policy att i alla processer:

  • Ta emot rätt
  • Göra rätt
  • Lämna ifrån oss rätt

I allt vi gör, är kvalitet, miljö, hälsa – och säkerhetsaspekten det vi sätter i främsta hand, för att försäkra att vi skyddar människor och miljö.

Detta innebär att vi skall mäta, utveckla och ständigt förbättra det sätt som vi arbetar på för att ge våra kunder en säkrad kvalitet på allt som AB POD levererar.

Vi möter våra kunders krav med så lite påverkan på miljön som vår process tillåter.

Vi ska förvissa oss om att anställda, kontrakterade, och andra är informerade om vår KHMS policy.

Vi sätter alltid kvalitet, miljö, hälsa- & säkerhet främst!

AB POD