Site Overlay

Klimatavtryck

Vi intensifierar vårt arbete med att minska klimatavtrycket!

Aktuella hållbarhetssatsningar i korthet
Genomförda 2020-2023

 • 100% LED-belysning i verksamheten.
 • Växling från diesel till el för vår huvudtryck.
 • Byte till energifönster.
 • Bergkyla via ventilation till lokaler och serverrum.
 • Utbyte till kraftigt överdimensionerade element i verksamheten för att minska framledningstemperaturer.
 • Laddning av eltruckar, kompressor, ventilation och annan elintensiv utrustning på schemalagd tid.


Historiska hållbarhetssatsningar i korthet
Genomförda 2010-2019

 • Upphandling el till 100% förnybar och till 95% koldioxidfri.
 • Investering av styrsystem för ventilation, värme och kompressor.
 • Nytt anpassat kondensatorbatteri för att effektivt ta höga toppar.
 • Frekvensstyrda motorer och moderna styrsystem till huvudmaskiner.
 • Nedsäkring från 315A till 200A.
 • Ventilation med återvinning.
 • Kompressor med återvinning.


Framtida hållbarhetssatsningar

 • Aktivt arbeta med fler åtgärder som minskar effektuttagen i verksamheten och öka marginalen på befintlig säkring.
 • Aktivera energimätare till värmesystemet så att vi lättare ser effekter av fortsatta förbättringar.
 • Aktivera energimätare på kompressor för att se effekt av planerade förbättringar kring luftförbrukning.
 • Installera magnetventil vid huvudtanken för tryckluft.
 • Undersöka vart ytterligare magnetventiler för tryckluft gör bäst nytta i systemet.
 • Installera stegvis start på värmeelement till alkalisk tvätt i samband med styrsystemsbyte på tvätt.  
 • Fortsätta jobba med minskad vattenförbrukning genom åtgärder som exempelvis extra varmvattenberedare närmare källor.
 • Lägga till ytterligare objekt i underhållsplanen som har särskild risk för att förbruka el, vatten eller luft om status inte kontrolleras med jämna mellanrum.
 • Undersöka möjligheter till egen elproduktion och lagring.
 • Undersöka möjligheter till att förbättra de utrymmen som har frånluftsventilation.

Givetvis finns det en hel del andra ambitioner (som satta mål) gällande vårt arbete att minska miljöavtrycken, dessa kommer nogsamt genomföras steg för steg likt annat vi utfört för att det tillsammans ska bidra till att bolaget gör skillnad på riktigt.

Ambitionen är att bli klimatneutrala på riktigt och kompensera för våra tidigare avtryck.

Vårt hållbarhetslöfte