Site Overlay

Konstruktion

Konstruktion

Många gånger frågar kunder oss på tillverkning genom ett ritnings eller modellunderlag. Utmaningen för oss är att på ett så sinnrikt och resurssnålt sätt tillverka produkten i serieproduktion. Vi gillar utmaningar!

Det kan vara en mutter som ska monteras från muttermatare direkt i följdverktyg till olika slags gängningar direkt i verktyg och mycket mera!

Prototyper tillverkas ofta för att se produkters funktion och prestanda. Inte allt för sällan för att snabba upp en mindre förserieproduktion innan produktionsverktyg är klara.

Konstruktion sker ofta i direkt samarbete med våra kunder. Vi ritar och konstruerar allt från pressverktyg till fixturer.

Våra CAD-program omfattar såväl 2D som 3D. Konstruktion sker i AutoCAD Inventor samt genom Mastercam till våra styrda fräsar.