Site Overlay

Historia

Från leksaker och kaminer till avancerad plåtbearbetning

Historien börjar i en lada i Kristdala 1946. Företaget hette från början Press- och Dragdetaljer, Söderbäck & Co och producerade plåtleksaker och fotogenkaminer. Bland annat så blev en leksaksbåt en riktig storsäljare. Vi tillverkade närmare 300 000 stycken.

I början av 1950-talet kom nästa storsäljare – fotogenkaminen. Bröderna Svensson tillverkade sin kamin efter en engelsk förlaga och den såldes snart över hela världen. Under 1970-talet blev japanerna intresserade och snart var POD-kaminen en succé även i Japan, som på grund av sin något skakiga berggrund krävde lite särskilda arrangemang.

Vi fick göra en speciell kamin som var jordbävningssäker. Den fick heta Viking. De fotogenkaminer som på brödernas tid blev en exportsuccé i många delar av världen, såldes i volymer om som mest 50 000 kaminer per år.

I dag, efter snart 80 år, heter bolaget AB POD och det är inte längre plåtleksaker och fotogenkaminer som är vår huvudverksamhet. Fortfarande anammar dock de kunskaper vi fått genom åren inom stansning och plåtformningsteknik.

Varumärket POD förknippas till viss del än idag med våra fotogenkaminer. Numera är bolaget känt för att vara underleverantör inom avancerad plåtbearbetning till olika branscher och då i huvudsak till den svenska verkstadsindustrin.

Leksaksbåten blev en storsäljare. Vi tillverkade närmare 300 000.

AB POD

Familjeföretag

AB POD är ett genuint familjeföretag där verksamheten har förändrats en hel del sedan Erik, Eskil och Valter Svensson grundade företaget tillsammans med Gösta Söderbäck. Kent Svensson son till Erik, jobbade tidigt i företaget. Han var verksam i bolaget från mitten av 50-talet till 2001 då sönerna Thomas Svensson och Mikael Svensson övertog familjeföretaget. Sedan 2017 är det Mikael Svensson som är ensam ägare.