Site Overlay

Nu minskar vi klimatavtrycket!

Under 2020 togs styrelsebeslut på att konvertera från oljeeldning till bergvärme. Beslutet innebär att AB POD kommer från och med juli månad 2021 och framåt enbart ha fossilfri uppvärmning av sina lokaler.

Konverteringen av bergvärme görs med klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket.

Den el som upphandlats sedan tidigare är 100% förnybar och till 95% koldioxidfri. Därför kan vi från och med juni månad 2021 stoltsera med att vi har till största delen en koldioxidfri uppvärmning i hela vår fastighet.

Under 2021 har beslut tagits att energieffektivisera verksamheten. Därför kommer även en tilläggsisolering av tak bli genomförd under sensommaren 2021. Det kommer minska energiförbrukningen i verksamheten samt avsevärt förbättra inomhusklimatet vid exempelvis kraftig sommarvärme.

Tillsammans med tidigare genomförda investeringar som kompressoråtervinning, moderna styrsystem och frekvensmotorer i maskiner, modernt styrsystem för värme och ventilation, energiglas, ny huvud-truck på el med mera så har vi radikalt minskat våra utsläpp av koldioxid.

Givetvis finns det en hel del andra ambitioner (som satta mål) gällande vårt arbete att minska miljöavtrycken, dessa kommer nogsamt genomföras steg för steg likt annat vi utfört för att det tillsammans ska bidra till att bolaget gör skillnad på riktigt.

Visionen är att bli klimatneutrala på riktigt och kompensera för våra tidigare avtryck.

Mikael Svensson/ VD